Bildgalleri

Småjusteringar av band före leverans.

Rörbanemontage i ett kylrum.

Montering av transportör hos kund. Med på bild Emil Nord.

Montering av transportör hos kund.

Installerat band från en filmningsmaskin.

Montering av rörbanor i kylrum.

<meta name="google-site-verification" content="PQVR_useNqsI5oRhgaUGPOvaqb4xYbebj9HiJyUmUyE" />

Tillverkning av skruvlinje för att transportera biomal.

Rostfri u-skruv med svart skruvspiral.

Montering av biomalskruvar.

Komplett rostfri skruvtransportör med axeltätning och lagerhus.

Wedins Mekaniska AB, Dala Björkåsen, 521 62 Stenstorp


OneWeb 2012 © Copyright